Mariánské poutní místo na Ploučnici


Bohoslužby

Pravidelné bohoslužby jsou v neděli v 15.00 hodin.

Každou první sobotu v měsíci je poutní mše svatá v 10.00 hodin.

Před bohoslužbami je příležitost ke svátosti smíření.

V měsíci květnu je po mši svaté májová pobožnost.

Po bohoslužbách jste pozvání na setkání na faru.